பரிசுத்த வேத வினா போட்டி:

சங்கீதங்களின் புத்தகம் - 1 முதல் 30 அதிகாரம் வரை


கேள்விகள்: 50 மதிப்பெண்கள்:50 நேரம்: 25 நிமிடங்கள்

இந்த வேத வினா போட்டியில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி. வெற்றி பெற அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! கர்த்தர் தாமே தம் வார்த்தையினால் மென்மேலும் உங்களை போஷித்து பெலப்படுத்துவாராக. ஆமென்.

Download: இந்த வேத வினா போட்டியின் கேள்வி-பதில் அனைத்தையும் (Printable PDF version) இங்கே download செய்துகொள்ளலாம்.


 

Print Email

browsers.pnghtml5.png

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2017 sharonrose.org.in
Supports all modern browsers like Firefox, Chrome, Safari, Opera and Internet Explorer above 8.