சகோ.தினகரன் அவர்கள் பாடிய உள்ளம் உருக்கும் பாடல்கள்

  Please check the Playlist of Videos below for list of Songs.


  கெத்சமனே பூங்காவினில்

  நீ இல்லாத நாளெல்லாம்

  இயேசென்னும் நாமம்

  யூத ராஜ சிங்கம்

  காப்பார் உன்னை

  பாடுவேன் பரவசமாகுவேன்

  காலமே தேவனை தேடு

  சோராதே என் மனமே

  இயேசு அழைக்கிறார்

  4 பாடல்கள்: எங்கே சுமந்து போகிறீர், பாடுவேன் பரவசமாகுவேன், என் மீட்பர், யூத ராஜ சிங்கம்

  அருள்நாதர் நாமமதில்

  தொல்லை கஷ்டங்கள்

  நன்றியால் நிறைந்து

  என்ன சுகம்

  உன்னையன்றி வேறே கதி

  இயேசு அழைக்கிறார்

   

  Print Email

  browsers.pnghtml5.png

  Built with HTML5 and CSS3
  Copyright © 2017 sharonrose.org.in
  Supports all modern browsers like Firefox, Chrome, Safari, Opera and Internet Explorer above 8.